بازديد معاون محترم مدير در امور مهندسي و حمايت از ساخت داخل شرکت مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالا از شركت بين المللي انتقال فن غرب


بازديد جناب آقاي مهندس اسماعيلي معاون محترم مدير در امور مهندسي و حمايت از ساخت داخل و كارشناسان ذيربط شرکت مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالا از شركت بين المللي انتقال فن غرب (IWTT) در روز يكشنبه مورخ 96/7/30 در شهرك صنعتي شمس آباد صورت گرفت.

متن کامل خبر

بازدید رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از مراسم افتتاح خط تولید و مونتاژ این شرکت


به نقل از سایت رسمی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) جناب آقای دکتر خیامیان رئیس هیات مدیره مورخ 30 مهر از خط تولید محصولات شرکت بین المللی انتقال فن غرب بازدید بعمل آورد.

متن کامل خبر