بازديد معاون محترم مدير در امور مهندسي و حمايت از ساخت داخل شرکت مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالا از شركت بين المللي انتقال فن غرب

بازديد جناب آقاي مهندس اسماعيلي معاون محترم مدير در امور مهندسي و حمايت از ساخت داخل و كارشناسان ذيربط شرکت مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالا از شركت بين المللي انتقال فن غرب (IWTT) در روز يكشنبه مورخ 96/7/30 در شهرك صنعتي شمس آباد صورت گرفت.


اين شركت در توليد انواع  ولو هاي كنترلي و ابزار دقيق مورد نياز حوزه هاي نفت و گاز و پتروشيمي فعاليت مي نمايد و از اهداف آن، ايجاد پيوندي عميق بين شركتهاي  بزرگ بين المللي خارجي (سوئيس و آلمان) و مشاركت با آنها در انتقال تكنولوژي مي باشد.
در اين راستا حضور معاونين مديريت كالا در اين شركت، كمك به اجرائي شدن اهدافشان بشمار ميرود.

منبع خبر:  http://www.kalanaft.com

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت بین المللی انتقال فن غرب میباشد